Menu

Termeni și condiții

Operatorul magazinului online veloportal.ro este compania:

VELOPORTAL STORES s. r. o.

M. Falešníka 6
Prievidza 971 01

REPUBLICA SLOVACA


Cod: 53329139

TAX Cod: 2121342047

Număr de TVA: SK2121342047


Înscrisă în Registrul Comerțului Judecătoriei Trenčín, secția: Sro, dosar Dosar nr. 40765 / R.

Persoana de contact: Zuzana Potočníková
e-mail: info@veloportal.ro
telefon: +421 949 109 342

Numărul este folosit doar pentru informații despre starea comenzii, anulare și reclamații. Pentru sfaturi privind selecția, vă rugăm să contactați info@veloportal.eu.


RO65 BREL 0005 6018 7289 0100


(denumit în continuare „vânzătorul")
Autoritatea de supraveghere:
Inspectoratul SOI pentru Regiunea Trenčín
Andreje Sládkoviče 11, 971 01 Prievidza 1Departamentul de supraveghere nr. de telefon: 046/5422 771fax nr.: 046/5420 685
Acești termeni și condiții guvernează drepturile și obligațiile reciproce ale vânzătorului și ale persoanei fizice care încheie un contract de cumpărare în afara activității sale ca consumator sau în cadrul activității sale (denumite în continuare „cumpărător") printr-o interfață web situată pe site-ul web disponibil la www.veloportal.ro (denumit în continuare „magazinul online").
Prevederile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Acordul care abate din contractul de cumpărare are prioritate față de prevederile acestor termeni și condiții.
Acești termeni și condiții și contractul de cumpărare sunt încheiate în limba cehă.


II.
Informații despre mărfuri și prețuri
Informațiile despre bunuri, inclusiv prețul bunurilor individuale și proprietățile lor principale sunt furnizate pentru bunurile individuale în catalogul magazinului online. Prețurile mărfurilor sunt indicate inclusiv taxa pe valoarea adăugată, toate taxele și costurile aferente pentru returnarea mărfurilor, în cazul în care bunurile nu pot fi returnate, prin natura lor, pe calea poștală obișnuită. Prețurile mărfurilor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate în magazinul online. Această prevedere nu împiedică încheierea unui contract de cumpărare în condiții convenite individual.
Orice prezentare a bunurilor plasate in catalogul magazinului online are caracter informativ iar vanzatorul nu este obligat sa incheie un contract de cumparare cu privire la aceste bunuri.
Informațiile despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor sunt publicate în magazinul online. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor listate în magazinul online sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.
Orice reduceri la prețul de achiziție al bunurilor nu pot fi combinate între ele, cu excepția cazului în care vânzătorul convine altfel cu cumpărătorul.


III.
Comanda si incheierea unui contract de cumparare
Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice), vor fi suportate de către cumpărător însuși. Aceste costuri nu diferă de tariful de bază.
Cumpărătorul comandă mărfurile în următoarele moduri:
prin contul său de client, dacă s-a înregistrat anterior în magazinul online,
prin completarea formularului de comandă fără înregistrare.
La plasarea unei comenzi, cumparatorul alege marfa, numarul de bunuri, modalitatea de plata si livrarea.
Înainte de a trimite comanda, cumpărătorul are voie să verifice și să modifice datele pe care le-a introdus în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul COMANDĂ. Datele enumerate in comanda sunt considerate corecte de catre vanzator. Condiția pentru valabilitatea comenzii este completarea tuturor informațiilor obligatorii din formularul de comandă și confirmarea din partea cumpărătorului că a citit acești termeni și condiții.
Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va trimite cumpărătorului o confirmare de primire a comenzii la adresa de e-mail pe care a introdus-o cumpărătorul la comanda. Această confirmare este automată și nu este considerată un contract. Condițiile curente de afaceri ale vânzătorului sunt atașate confirmării. Contractul de cumpărare se încheie numai după acceptarea comenzii de către vânzător. Notificarea de primire a comenzii se livreaza pe adresa de email a cumparatorului. / In termen de 12 ore de la primirea comenzii, vanzatorul va transmite cumparatorului o confirmare de primire a comenzii la adresa de email pe care cumparatorul a introdus-o la comanda. Această confirmare este considerată ca fiind încheierea contractului. Condițiile curente de afaceri ale vânzătorului sunt atașate confirmării. Contractul de cumparare se incheie prin confirmarea comenzii de catre vanzator la adresa de email a cumparatorului.
În cazul în care oricare dintre cerințele specificate în comandă nu poate fi îndeplinită de către vânzător, acesta va trimite oferta modificată pe adresa de e-mail a cumpărătorului. Oferta modificată este considerată un nou proiect al contractului de cumpărare și în acest caz contractul de cumpărare se încheie prin confirmarea cumpărătorului de acceptare a acestei oferte către vânzător la adresa de e-mail specificată în acești termeni și condiții.
Toate comenzile acceptate de vânzător sunt obligatorii. Cumpărătorul poate anula comanda până când cumpărătorul primește o notificare de primire a comenzii de către vânzător. Cumpărătorul poate anula comanda telefonic la numărul de telefon al vânzătorului sau prin e-mail la adresa de e-mail a vânzătorului, ambele specificate în acești termeni și condiții.
În cazul în care există un defect tehnic evident din partea vânzătorului la precizarea prețului mărfurilor în magazinul online sau în timpul comenzii, vânzătorul nu este obligat să livreze cumpărătorului mărfurile la acest preț evident defectuos, chiar dacă cumpărătorului i s-a trimis o confirmare automată de primire. conform acestor termeni și condiții. Vânzătorul informează cumpărătorul despre defect fără întârziere nejustificată și trimite oferta modificată cumpărătorului pe adresa sa de e-mail. Oferta modificată este considerată un nou proiect al contractului de cumpărare și în acest caz contractul de cumpărare se încheie printr-o confirmare de acceptare de către cumpărător la adresa de e-mail a vânzătorului.


IV.
Contul clientului
Pe baza inregistrarii cumparatorului facuta in magazinul online, cumparatorul isi poate accesa contul de client. Cumpărătorul poate comanda bunuri din contul său de client. Cumpărătorul poate comanda mărfuri și fără înregistrare.
La înregistrarea în contul clientului și la comandarea bunurilor, cumpărătorul este obligat să precizeze toate datele corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator la orice modificare. Datele furnizate de cumparator in contul clientului si la comanda bunurilor sunt considerate corecte de catre vanzator.
Accesul la contul de client este securizat prin nume de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesării contului său de client. Vânzătorul nu este responsabil pentru nicio utilizare greșită a contului de client de către terți.
Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de client către terți.
Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu-și mai folosește contul de utilizator sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de cumpărare și a acestor termeni și condiții.
Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului, sau. întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.


V.
Condiții de plată și livrare a mărfurilor

Livrarea mărfurilor se face în termen de 3 zile lucrătoare din ziua comenzii.

Cumpărătorul poate plăti prețul mărfurilor și orice costuri asociate cu livrarea mărfurilor conform contractului de cumpărare în următoarele moduri:
- fără numerar prin gateway-ul de plată CardPay de la TATRA Banka as
- ramburs la livrare la primirea marfii,
- prin virament bancar in cazul nerespectarii cardului de plata (atentie - marfa va fi rezervata doar dupa ce plata este creditata in cont)
Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor în valoarea contractuală. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel mai jos, prețul de achiziție include și costul asociat cu livrarea mărfurilor.
În cazul plății în numerar, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfii. In cazul platii fara numerar, pretul de achizitie se plateste in termen de 2 zile de la incheierea contractului de cumparare.
In cazul platii prin virament, marfa se expediaza numai dupa ce plata a fost creditata in contul bancar specificat la pct. 1.2. 1 capitolul V.
În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma relevantă este creditată în contul bancar al vânzătorului.
Vânzătorul nu solicită nicio plată în avans sau altă plată similară de la cumpărător. Plata prețului de achiziție înainte de trimiterea mărfurilor nu este un depozit.
Bunurile sunt livrate cumpărătorului:
la adresa specificată de cumpărător în comandă
printr-o expediere la adresa de expediere specificată de cumpărător,
Alegerea modului de livrare se face in timpul comenzii de marfa.
Costurile de livrare a mărfurilor în funcție de modalitatea de expediere și de primire a mărfurilor sunt specificate în comanda cumpărătorului și în confirmarea comenzii de către vânzător. În cazul în care modalitatea de transport este convenită pe baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.
In cazul in care vanzatorul este obligat conform contractului de cumparare sa livreze marfa in locul specificat de cumparator in comanda, cumparatorul este obligat sa preia marfa la livrare. În situația în care din motive din partea cumpărătorului este necesară livrarea repetă a bunurilor sau în alt mod decât cel menționat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate a bunurilor, respectiv. costurile asociate cu o altă metodă de livrare.
La primirea mărfii de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și în cazul oricăror defecte să anunțe imediat transportatorul. În cazul unei încălcări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în transport, cumpărătorul nu trebuie să preia lotul de la transportator.
Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către cumpărător. Documentul fiscal este trimis pe adresa de email a cumparatorului.
Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor plătind prețul integral de achiziție pentru bunuri, inclusiv costurile de livrare, dar mai întâi prin preluarea bunurilor. Răspunderea pentru pierderea accidentală, deteriorarea sau distrugerea mărfii trece către cumpărător în momentul primirii mărfii sau în momentul în care cumpărătorul a fost obligat să preia bunurile, dar nu a făcut acest lucru cu încălcarea contractului de cumpărare.


VI.
Retragerea din contract
Un cumpărător care a încheiat un contract de cumpărare în afara afacerii sale în calitate de consumator are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare fără a indica un motiv.
Perioada de retragere este de 14 zile
de la data primirii bunurilor,
de la data primirii ultimei livrări de bunuri, dacă obiectul contractului este mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor piese
de la data primirii primei livrări de bunuri, dacă obiectul contractului este o livrare regulată repetată de bunuri.
Cumpărătorul nu se poate retrage, printre altele, din contractul de cumpărare:
privind prestarea de servicii, dacă acestea au fost îndeplinite cu acordul său expres prealabil înainte de expirarea perioadei de retragere și vânzătorul a informat cumpărătorul înainte de încheierea contractului că în acest caz nu are dreptul de a se retrage din contract și dacă serviciul a fost furnizat integral,
privind furnizarea de bunuri sau servicii, al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare, independent de voința vânzătorului și care pot apărea în perioada de retragere din contract,
privind furnizarea de băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, care poate fi livrat numai după treizeci de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile pieței independente de voința vânzătorului,
la livrarea de bunuri care au fost modificate conform dorințelor cumpărătorului, de bunuri la comandă sau de bunuri concepute special pentru un cumpărător,
privind furnizarea de bunuri perisabile, precum și de bunuri care, din cauza naturii lor, au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri,
privind livrarea mărfurilor în ambalaje sigilate care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau igienă și al căror ambalaj de protecție a fost spart după livrare;
la livrarea de înregistrări audio, înregistrări video, înregistrări audio-vizuale, cărți sau software de calculator, dacă acestea sunt vândute în ambalaje de protecție și cumpărătorul a despachetat acest ambalaj,
privind furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția vânzărilor în baza unui contract de abonament și a vânzării de cărți care nu sunt furnizate în ambalaje de protecție;
privind livrarea de conținut electronic altul decât pe un suport tangibil, dacă furnizarea acestuia a fost începută cu acordul expres al cumpărătorului și cumpărătorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător că prin exprimarea acestui consimțământ își pierde dreptul de retragere din contract,
în alte cazuri specificate în § 7 alin. 6 din Legea nr. 102/2014 Col. Cu privire la protecția consumatorilor la vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului, cu modificările ulterioare.
Pentru a respecta perioada de retragere, cumpărătorul trebuie să trimită o declarație de retragere în termenul de retragere.
Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi formularul de retragere standard furnizat de vânzător. Retragerea din contractul de cumpărare va fi transmisă de către cumpărător la adresa de e-mail sau de livrare a vânzătorului specificată în acești termeni și condiții. Vânzătorul va confirma fără întârziere cumpărătorului primirea formularului.
Cumpărătorul care se retrage din contract este obligat să returneze bunurile vânzătorului în termen de 14 zile de la retragerea din contract. Cumpărătorul suportă costurile asociate returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii lor prin poștă obișnuită.
În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul îi va returna fără întârziere, dar nu mai târziu de 14 zile de la retragerea din contract, toate fondurile, inclusiv costurile de livrare, pe care le-a primit de la el, în același mod. Vânzătorul va returna cumpărătorului fondurile primite în alt mod numai dacă cumpărătorul este de acord și dacă nu suportă costuri suplimentare. Costul returnării mărfurilor (poștale) este suportat de cumpărător.
Dacă cumpărătorul a ales o altă metodă decât cea mai ieftină metodă de livrare a mărfurilor oferită de vânzător, vânzătorul va rambursa cumpărătorului costul livrării mărfurilor în suma corespunzătoare celei mai ieftine metode de livrare a mărfurilor oferite.
În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să predea bunurile sau să dovedească că a trimis bunurile vânzătorului.
Cumpărătorul trebuie să returneze vânzătorului bunurile nedeteriorate, nepurtate și necontaminate și, dacă este posibil, în ambalajul original. Vânzătorul este îndreptățit să compenseze unilateral dreptul la despăgubiri pentru deteriorarea mărfurilor cu dreptul cumpărătorului la rambursarea prețului de achiziție.
Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare din cauza vânzării de stoc, a indisponibilității bunurilor sau în cazul în care producătorul, importatorul sau furnizorul de bunuri a întrerupt producția sau importul de bunuri. Vânzătorul informează imediat cumpărătorul prin adresa de e-mail specificată în comandă și returnează în termen de 14 zile de la notificarea retragerii din contractul de cumpărare toate fondurile, inclusiv costurile de livrare primite de la acesta în temeiul contractului, în același mod sau mod. de către cumpărător.


VII.
Drepturi de executare defecte
Vânzătorul răspunde cumpărătorului că bunurile sunt lipsite de defecte la primire. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător că la momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:
mărfurile au caracteristicile la care au ajuns părțile și, în lipsa unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau producător sau pe care cumpărătorul le aștepta în ceea ce privește natura mărfurilor și publicitatea făcută de vânzător;
bunurile sunt adecvate scopului declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest fel,
mărfurile corespund calității sau designului eșantionului sau modelului convenit, dacă calitatea sau designul a fost determinată conform eșantionului sau modelului convenit;
mărfurile sunt în cantitatea sau greutatea corespunzătoare și
mărfurile respectă cerințele reglementărilor legale.
În cazul în care defectul devine evident în termen de șase luni de la primirea mărfii de către cumpărător, se consideră că marfa era defecte la momentul primirii. Cumpărătorul este îndreptățit să își exercite drepturile dintr-un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire. Această dispoziție nu se aplică mărfurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care s-a convenit un preț mai mic, uzurii cauzate de utilizarea normală a acestora, bunurilor uzate pentru un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzării bunurilor. avut la preluarea de către cumpărător sau de natura mărfurilor.
În cazul apariției unui defect, cumpărătorul poate depune o plângere vânzătorului și poate solicita: - dacă este un defect care poate fi înlăturat: înlăturarea
gratuită a defectului mărfii,
- în ceea ce privește un defect care nu poate fi remediat:
o reducere rezonabilă de la prețul de achiziție,
retrage din contract.
Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract,
în cazul în care mărfurile prezintă un defect care nu poate fi remediat și care împiedică utilizarea corectă a lucrului ca lucru fără defecte,
dacă bunurile nu pot fi utilizate în mod corespunzător din cauza reapariției defectului sau a defectelor după reparație,
în cazul în care nu poate folosi bunurile în mod corespunzător din cauza unui număr mare de defecte ale mărfurilor.
Vânzătorul este obligat să accepte reclamații în orice unitate în care este posibil să primească reclamații, sau la sediul social sau la sediul de afaceri. Consumatorul poate depune o plângere și la o persoană desemnată de vânzător. În cazul în care reclamația consumatorului este procesată de o persoană desemnată de vânzător, reclamația poate fi procesată doar prin predarea bunurilor reparate, în caz contrar reclamația va fi predată vânzătorului pentru tratare. Vânzătorul este obligat să emită o confirmare scrisă Cumpărătorului despre momentul în care Cumpărătorul a formulat o reclamație, care este conținutul reclamației și ce metodă de tratare a reclamației necesită, precum și confirmarea datei și modului de tratare a reclamației. , inclusiv confirmarea reparațiilor și durata sau justificarea scrisă. respingerea plângerii.
În cazul în care consumatorul depune o plângere că vânzătorul sau un angajat autorizat sau autorizat de acesta este obligat să informeze consumatorul cu privire la drepturile sale care decurg din executarea defectuoasă. Pe baza deciziei consumatorului cu privire la drepturile ce decurg din executarea defectuoasa pe baza Vanzatorului sau a angajatului sau autorizat al acestuia sau a persoanei autorizate este obligat sa stabileasca modalitatea de solutionare imediata a reclamatiilor, in cazuri complexe in cel mult trei zile lucratoare de la data aplicarea, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică cuprinzătoare a stării mărfurilor în cel mult 30 de zile de la data plângerii. . Odată stabilită modalitatea de tratare a reclamației, reclamația, inclusiv înlăturarea defecțiunii, trebuie soluționată imediat, iar în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior. Totuși, soluționarea reclamației, inclusiv înlăturarea defecțiunii, nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data depunerii reclamației. La sfârșitul acestei perioade în zadar, se consideră încălcare gravă a contractului și cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare sau are dreptul de a schimba bunuri cu bunuri noi. În momentul în care voința cumpărătorului (exercitarea dreptului de la prestarea defectuoasă) față de vânzător se consideră momentul în care se depune plângerea.
Vânzătorul informează cumpărătorul în scris despre rezultatul reclamației, în cel mult 30 de zile de la data reclamației.
Dreptul de executare defectuoasă nu aparține cumpărătorului, dacă cumpărătorul a știut înainte de a prelua lucrul că lucrul are un viciu, sau dacă cumpărătorul a cauzat el însuși defectul.
În cazul unei reclamații justificate, cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor suportate în mod intenționat în legătură cu reclamația. Cumpărătorul poate exercita acest drept de la vânzător în termen de o lună de la expirarea perioadei de garanție.
Cumpărătorul are opțiunea de a alege metoda de reclamație și echipamentul acesteia, dacă există mai multe opțiuni.
Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de Secțiunile 499 la 510, Secțiunile 596 la 600 și Secțiunile 619 la 627 din Legea nr. 40/1964 Sb. Din Codul civil cu modificările și completările ulterioare și Legea Dosar nr. 250/2007 Coll., privind protecția consumatorului, cu modificările ulterioare.


VIII.
Livrare
Părțile contractante își pot trimite întreaga corespondență scrisă reciproc prin poștă electronică.
Cumpărătorul livrează corespondența vânzătorului la adresa de e-mail specificată în acești termeni și condiții. Vânzătorul livrează corespondența cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de client sau în comandă.


IX.
Rezolvarea extrajudiciare a litigiilor
Consumatorul are dreptul de a apela la vânzător pentru reparații dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul și-a gestionat reclamația sau dacă consideră că vânzătorul și-a încălcat drepturile. Consumatorul are dreptul de a depune o moțiune de inițiere a SAL la entitatea SAL în cazul în care vânzătorul a răspuns solicitării conform tezei anterioare sau nu a răspuns în termen de 30 de zile de la data expedierii acesteia. Acest lucru nu aduce atingere capacității consumatorului de a se adresa justiției.
Autoritatea Slovacă de Inspecție a Comerțului, cu sediul social la: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČ: 17 331 927, este responsabilă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din acordul de cumpărare, soluționarea alternativă a litigiilor, Prievozská. 32, 827 99 Bratislava 27, sau electronic ars@soi.sk sau ADR. @ soi.sk. Adresa de internet: https://www.soi.sk/. Platforma online de soluționare a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a rezolva litigiile dintre vânzător și cumpărător în baza unui contract de cumpărare.
Centrul European al Consumatorilor Republica Slovacă, cu sediul social la Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, adresa de internet: http://esc-sr.sk/ este punctul de contact conform Regulamentului 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliul din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.
Vânzătorul are dreptul de a vinde mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Licențiarea comercială este efectuată în limitele competenței sale de către biroul districtual de licențiere relevant al Departamentului de Comerț. Într-o măsură limitată, Autoritatea Slovacă de Inspecție a Comerțului supraveghează respectarea Legii nr. 250/2007 Coll., privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.


X.

Dispoziții finale. Toate acordurile dintre vânzător și cumpărător sunt guvernate de legile Republicii Cehe. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional, părțile au convenit că relația este guvernată de legea Republicii Cehe. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului conform legislației generale obligatorii.

În raport cu cumpărătorul, vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în sensul prevederilor Legii 250/2007 Coll. Cu privire la protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificat.
Toate drepturile asupra site-ului vânzătorului, în special drepturile de autor asupra conținutului, inclusiv aspectul paginii, fotografii, filme, grafică, mărci comerciale, logo-uri și alte conținuturi și elemente, aparțin vânzătorului. Este interzisă copierea, modificarea sau utilizarea în alt mod a site-ului web sau a oricărei părți a acestuia fără acordul vânzătorului.
Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele care decurg din intervenția unor terți în magazinul online sau ca urmare a utilizării acestuia contrar scopului său. Atunci când folosește magazinul online, cumpărătorul nu poate folosi proceduri care ar putea afecta negativ funcționarea acestuia și nu trebuie să desfășoare nicio activitate care i-ar putea permite lui sau terților să interfereze sau să utilizeze software-ul sau alte componente care alcătuiesc magazinul online și să utilizeze magazinul online. magazin, sau părțile sau software-ul acestuia într-un mod care ar fi contrar scopului sau scopului său.
Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile comerciale, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este disponibil publicului.
Formularea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de către vânzător. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.


Aceste condiții intră în vigoare la data de 15.01.2021

 

Autentificare

Parola uitată

Preferințe de confidențialitate

We use cookies to improve your visit to this website, analyze its performance and collect data about its use. We may use third-party tools and services for this purpose, and collected data may be transferred to partners in the EU, US or other countries. By clicking on "Accept all cookies" you express your consent to this processing. You can find detailed information or edit your preferences below.

Declarația de confidențialitate

Arată detalii

Autentificare

Parola uitată

Produsul a fost adăugat în coș
Continuă cumpărăturile Comandă